از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
چهار شنبه
09 اردیبهشت ماه 1394
09 ارديبهشت 1394

مدیر بهتر است مورد احترام باشد تا همه پسند. (کن بلانچارد)