انتقادات
و
پیشنهادات

 
 
 

از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
پنج شنبه
26 مرداد ماه 1396
26 مرداد 1396

یک شرکت به جایی نمی رسد اگر تفکر محدود به مدیریت شود. (آکیو موریتا)