شکایات
قوانین
و
مقررات
انتقادات
و
پیشنهادات

 
 
 

از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
دوشنبه
29 مرداد ماه 1397
29 مرداد 1397

بیش از حد فکر کردن برای انجام کاری، به انجام نشدنش می انجامد . (یونگ)