انتقادات
و
پیشنهادات

 
 
 

از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
شنبه
02 بهمن ماه 1395
02 بهمن 1395

تا خود نخواهید، هیچکس نمی تواند احساس فرودستی در شما بیافریند. (الینور روزولت)