انتقادات
و
پیشنهادات

 
 
 

از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
چهار شنبه
06 مرداد ماه 1395
06 مرداد 1395

در دنیای کسب و کار، آیینه عقب همیشه شفاف تر از شیشه جلوست. (وارن بافت)