از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
سه شنبه
10 آذر ماه 1394
10 آذر 1394

مدیر بهتر است مورد احترام باشد تا همه پسند. (کن بلانچارد)