انتقادات
و
پیشنهادات

 
 
 

از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
پنج شنبه
04 خرداد ماه 1396
04 خرداد 1396

هر طور که به افراد می نگرید، همانطور هم با آنان رفتار کنید. (زیگلار)