انتقادات
و
پیشنهادات

 
 
 

از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
شنبه
11 اردیبهشت ماه 1395
11 ارديبهشت 1395

مدیری که تنها به سود می اندیشد مانند تنیس بازی است که به جای توپ، چشم بر تابلوی امتیازها دوخته است. (ایچک آدیزس)