انتقادات
و
پیشنهادات

 
 
 

از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
سه شنبه
28 شهریور ماه 1396
28 شهريور 1396

یک شرکت به جایی نمی رسد اگر تفکر محدود به مدیریت شود. (آکیو موریتا)