انتقادات
و
پیشنهادات

 
 
 

از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
دوشنبه
19 بهمن ماه 1394
19 بهمن 1394

بیش از حد فکر کردن برای انجام کاری، به انجام نشدنش می انجامد . (یونگ)