انتقادات
و
پیشنهادات

 
 
 

از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
چهار شنبه
17 آذر ماه 1395
17 آذر 1395

جوهره استراتژی انتخاب چیزی است که نباید انجام داد. (مایکل پورتر)