انتقادات
و
پیشنهادات

 
 
 

از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
سه شنبه
06 مهر ماه 1395
06 مهر 1395

مشکل ندانستن راهکار نیست، بلکه نشناختن مسئله است. (چسترتون)