از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
دوشنبه
13 بهمن ماه 1393
13 بهمن 1393

کلید پرورش انسانها در واداشتن آنان به کارهای درست است. (کن بلانچارد)