انتقادات
و
پیشنهادات

 
 
 

از روي عكس متن بالا را وارد كنيد       
جمعه
30 تیر ماه 1396
30 تير 1396

مشکل ندانستن راهکار نیست، بلکه نشناختن مسئله است. (چسترتون)